Browsing: atreyu

Dischi atreyu-long-live-recensione
0

Gli Atreyu tornano, ma smessi i panni da teenager metalcore ricadono subito negli errori di gioventù.